Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-18

LEMTRADA ger signifikant minskning av antal skov

CARE-MS I och CARE-MS II är de fas III-studier som ligger till grund för registreringen. I båda studierna användes aktiv behandling, dvs högdos IFNB-1a s.c. som jämförelsesubstans. I CARE-MS I inkluderades patienter som inte tidigare haft någon behandling mot MS. I CARE-MS II inkluderades patienter som fått skov trots tidigare behandling. Båda studierna visar att LEMTRADA signifikant minskade risken för skov, jämfört med IFNß-1a s.c.För båda studierna pågår fortsättningsstudier där man följer utvecklingen under flera år.

CARE-MS I

Hos patienter som tidigare inte haft någon MS-behandling sjönk den årliga skovfrekvensen från i snitt 1,8 skov/år före studiestart till 0,18 skov/år efter två år för LEMTRADA-gruppen. Motsvarande siffra för IFNβ-1a s.c. var från 1,8 skov/år till 0,39 skov/år (P<0.0001). Den absoluta skillnaden var 0,21 skov/år.

CARE-MS II

Hos patienter som fått skov trots behandlig med annat MS-läkemedel sjönk den årliga skovfrekvensen från i snitt 1,7 skov/år före studiestart till 0,26 skov/år efter 2 år för LEMTRADA-gruppen. Motsvarande siffra för IFNB-1a s.c. var från 1,5 skov/år till 0,52 skov/år (P<0.0001). Den absoluta skillnaden mellan LEMTRADA-gruppen och IFNβ-1a s.c var 0,26 skov/år.

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé