Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Rädda hjärnan vid MS

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-10-11

Rädda hjärnan vid MS

Vetenskaplig sammankomst med produktinformation

Hjärnatrofi korrelerar starkt till kognitiv svikt och försämrad funktionsförmåga hos en MS-patient1-4. Att så snabbt som möjligt bromsa eller vända sjukdomens utveckling måste därför stå högt upp på agendan vid behandling av MS.

Det är temat för den här faktaladdade seminariekvällen, där vi diskuterar vikten av löpande och aktivt ställningstagande vid behandling av MS. Vi presenterar evidensbaserade rekommendationer enligt internationellt konsensus gällande diagnostik, monitorering och ställningstaganden avseende behandling samt att bygga upp evidens. Rekommendationerna är framtagna av tio internationella experter. Under kvällen ges också uppdatering om hur man med läkemedel kan arbeta aktivt – för att Rädda Hjärnan vid MS.

Tid och plats

Datum: 31 augusti 2016
Tid: 16.30
Plats: Radison Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm  

Anmälan sker till msevent@sanofi.com med notering om namn/klinik/sjukhus.
Antalet platser är begränsat så välkommen med din anmälan så snart som möjligt.  

Ladda ner inbjudan som PDF här. 

Agenda

16.30 – 17.00  Kaffe och samling
17.00 – 17.05  Välkomna
17.05 – 17.25  Erfarenheter av tablettbehandling
Professor Zsolt Illés, Odense sjukhus, Danmark

17.25 – 17.45  Erfarenheter av infusionsbehandling
Associate adjunct professor Rune Midgard, Molde sjukhus, Norge

17.45 – 18.30  Brain Health – rädda hjärnan i tid
Professor Fredrik Piehl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

18.30 – 19.00  Diskussion

19.00 – 20.30  Middag

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ber dig notera att huvudmans godkännande ska inhämtas före deltagande på mötet.

Referenser: 

1. Popescu V et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84:1082–91
2. Mowry EM et al. Neurology 2009;72:1760–5.
3. Zivadinov R et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:773-80
4. Calabrese M et al. Arch Neurol 2009;66:1144–50