Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Praktisk information

För vårdpersonal

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2019-01-21

Före infusion

Information till patienten

 • Förklara hur infusionen kommer att gå till
 • Informera patienten om att äta s.k. "gravidkost", dvs undvika rått eller dåligt tillagat kött, mögel- och kittost och opastöriserade mejeriprodukter i minst två veckor innan, under behandling samt en månad efter LEMTRADA-behandlingen, för att minska risken för listeriainfektion
 • Påminn om att ta med tidsfördriv, till exempel en bok, surfplatta och tidningar. Beroende på klinikens rutiner så kan det eventuellt även vara bra att ta med något att äta och dricka
 • Uppmana patienten till att ha löst sittande, bekväma kläder
 • Ta med eventuella andra läkemedel som ska tas under tiden
 • Diskutera logistiken såsom resor, eventuellt boende etc

Att förbereda en LEMTRADA-infusion

 1. Titta på injektionsvätskan för att säkerställa att den är klar och utan synliga partiklar
 2. Dra upp 1,2 ml LEMTRADA ur injektionsflaskan. Observera att flaskan innehåller ca 1,3-1,4 ml
 3. Injicera LEMTRADA i 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9 %) lösning för infusion eller glukos (5 %) lösning för infusion
 4. Vänd påsen försiktigt så att vätskan blandas
 5. Skydda infusionspåsen från ljus

Tips! Blanda LEMTRADA medan patienten får kortikosteroider.

Om LEMTRADA inte ges omedelbart efter blandning, tänk på följande:

 • Förvara påsen i kylskåp (2-8 grader)
 • Skydda påsen mot ljus
 • Infusionen måste avslutas senast 8 timmar efter blandning

Premedicinering

 • Ge kortikosteroider omedelbart före administreringen av LEMTRADA under de tre första dagarna i varje behandlingsomgång. I de kliniska studierna gavs 1 000 mg metylprednisolon
 • Överväg premedicinering med antihistamin och/eller febernedsättande läkemedel
 • Informera patienten om att milda-måttliga infusionsreaktioner är vanliga, men att dessa är hanterbara och vanligtvis snabbt övergående

Under infusion

Infusion och observation

 • LEMTRADA ges under minst 4 timmar. Om inte infusionen tolereras väl, kan infusionstiden förlängas upp till totalt 8 timmar
 • Infusionspåsen ska skyddas mot ljus under infusionen
 • Uppmana patienten att han/hon ska vara noggrann med att berätta eventuella förändringar i hur han/hon mår under infusionen
 • Uppmana gärna patienten att dricka mycket denna dag
 • Om en IAR uppstår – ge adekvat symtomatisk behandling
 • Om allvarliga infusionsreaktioner uppstår – överväg att avbryta infusionen
 • Observera patienten med avseende på IARs under infusionen och under 2 timmar efteråt

Efter infusion

Påminn patienten om följande:

 • Att ta tablettbehandling mot herpesinfektion under åtminstone 1 månad efter infusionen
 • Vikten av månatliga prover och egenkontroll
 • Förse patienten med uppgifter om vart han/hon ska vända sig om något akut inträffar
 • Årlig HPV-screening för kvinnliga patienter
 • Kvinnliga patienter i fertil ålder ska fortsätta använda tillförlitligt preventivmedel i 4 månader
 • Att inte ta levande vaccin om han/hon nyligen fått LEMTRADA
 • Säkerställ att patienten har fått Patientvarningskort, Patientguide och Bipacksedel

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé