Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Administrering

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-21

Administrering av LEMTRADA sker på sjukhus men patienten behöver vanligtvis inte vara inneliggande under behandlingstiden. Rutinen kan dock variera från sjukhus till sjukhus.

Administreringen sker som intravenös infusion under två behandlingsomgångar med ett års mellanrum. Den initiala behandlingsomgången består av en daglig infusion under fem på varandra följande dagar. Den andra behandlingsomgången ges 12 månader senare och består av en daglig infusion under tre på varandra följande dagar. Vid behov kan ytterlligare upp till två behandlingsomgångar ges.

Behandling med LMETRADA (låg)

Patienten är därmed fri från behandling under den större delen av tiden. Det som patienten dock måste förbinda sig till är att lämna blod- och urinprover, månatligen i 48 månader.

Läs mer under avsnittet Provtagning och monitorering

Premedicinering

Patienten ska premedicineras med kortikosteroider (1000 mg metylprednisolon eller motsvarande) omedelbart före administrering av LEMTRADA under de första 3 dagarna i varje behandlingsomgång. Dessutom kan premedicinering med antihistaminer och/eller antipyretika före och under administrering av LEMTRADA övervägas.

Oral profylax mot herpesinfektion ska ges under behandlingen och under minst en månad efter behandlingen. I kliniska prövningar administrerades 200 mg aciklovir (eller motsvarande) två gånger dagligen till patienterna.

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé