Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Frihet från daglig behandling*

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-21

Behandling med Lemtrada

LEMTRADA administeras vid 2 behandlingsomgångar, 5 dagars behandling år 1 och 3 dagars behandling år 2. Doseringen är 12 mg/dag och infusionen ges under ca 4 timmar. Vid behov kan ytterligare upp till två behandlingsomgångar ges.

*Provtagning ska utföras månatligen i 48 månader efter senaste infusion.

Referens

1. LEMTRADA Produktresumé